Strona główna » Absurdy gender i… feministyczna polityka zagraniczna zostały zaplanowane 25 lat temu w Pekinie!

Absurdy gender i… feministyczna polityka zagraniczna zostały zaplanowane 25 lat temu w Pekinie!

Na rok 2020 przypada 25. rocznica przyjęcia Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania (1995), które to rozpowszechniły ideologię gender na świecie, a także 5. rocznica przyjęcia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.  Obecny rok – jak wskazuje ONZ – „jest zatem kluczowy dla przyspieszenia realizacji równości płci, wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt na całym świecie.”

Na 1 października br. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku zaplanowano spotkanie na wysokim szczeblu poświęcone „przyspieszeniu urzeczywistnienia równości płci oraz wzmocnieniu pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt.”

Przedstawiciele ONZ podkreślają, że „25 lat po przyjęciu Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania (…) przegląd postępów w 2020 r. po raz pierwszy będzie odbywać się w kontekście Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i jej celów (SDGs).”

Agenda, w tym cel 5 (równość płci, wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt), ma zasadnicze znaczenie dla postępu wszystkich innych celów – zaznaczono.

Cel 5 Agendy 2030 obejmuje m.in.: „zakończenie dyskryminacji we wszystkich formach wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie, wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej (…), zapewnienie powszechnego dostępu do ochrony zdrowia seksualnego  i reprodukcyjnego oraz korzystanie z praw reprodukcyjnych zgodnie z Programem Działań Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju, Pekińską Platformą Działania i dokumentami końcowymi konferencji przeglądowych.”

Punkt ten obejmuje także „przyjęcie oraz wzmocnienie polityki i skuteczne ustawodawstwo promujące równość płci, a także wzmacniające pozycję kobiet i dziewcząt na wszystkich szczeblach.”

Od 1995 roku uczyniono zdaniem ONZ „postępy”, jednak „w ostatnich latach nie były one wystarczająco szybkie i głębokie (…) , a nawet utknęły w martwym punkcie (…)  Żaden kraj nie osiągnął w pełni równości płci, wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt” – zaznacza ONZ w notce z 25 sierpnia 2020 r.

W tekście wskazano, że pomimo „kurczącej się przestrzeni obywatelskiej interesariusze na całym świecie zainspirowani ruchami kobiet i pobudzeni przez działaczy młodzieżowych, mobilizują się do przyspieszenia postępu i osiągnięcia zmiany systemowej.”

Praktycznie każda proponowana deklaracja, która ma być przyjęta podczas jesiennej sesji ONZ – w tym w 75. rocznicę powstania organizacji – ma dotyczyć rozszerzenia perspektywy gender na wszystkie podejmowane działania przez agendy oenzetowskie, ponieważ realizacja wszystkich celów Agendy 2030 zależy od powszechnej akceptacji perspektywy gender.

Notka podaje, że „pandemia COVID-19”  pogłębiła nierówności i kluczowe jest przyspieszenie działań na rzecz wdrożenia Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania.

„Spotkanie na wysokim szczeblu ma być  okazją do zademonstrowania woli politycznej i przywództwa, które przyniesie transformacyjną zmianę potrzebną do zajęcia się pierwotnymi przyczynami, barierami strukturalnymi i dyskryminacyjnymi praktykami oraz normami społecznymi leżącymi u podstaw dyskryminacji i nierówności” – czytamy.

Podczas sesji ONZ szefowie rządów będą zachęcani do przedstawienia konkretnych zobowiązań w celu przyspieszenia realizacji rewolucji genderowej, czyli upowszechnienia ideologii lobby LGBT+, aborcji, sterylizacji, edukacji seksualnej deprawującej dzieci od najmłodszych lat…

cały artykuł na: https://www.pch24.pl/absurdy-gender-i—-feministyczna-polityka-zagraniczna-zostaly-zaplanowane–25-lat-temu-w-pekinie–newsletter-316,78164,i.html#ixzz6XNVhBqEb

źródło: PCh24