Strona główna » Bill Gates, George Soros i ich pieniądze w Radzie Europy

Bill Gates, George Soros i ich pieniądze w Radzie Europy

Docierają do nas kolejne informacje o wpływach jakie wywierają tzw. globalni filantropii, czyli Bill Gates i George Soros, na Radę Europy. Analizy sprawozdań tej międzynarodowej organizacji pokazują, że obaj miliarderzy w przeszłości i najprawdopodobniej również dziś są jej największymi darczyńcami prywatnymi.

Znalezienie na to dowodów obecnie nie jest już możliwe, albowiem Rada Europy stworzyła po 2015 roku odrębny fundusz na tego rodzaju darowizny możnowładców i nie musi ich już wykazywać w swoich sprawozdaniach finansowych. Kiedy dowiadujemy się o takich powiązaniach Rady przestaje dziwić, że tak zaciekle atakuje ona Polskę w sprawie aborcji.

Poprzednio informowaliśmy o tzw. Rezolucji tymczasowej Rady Europy wymierzonej w Polskę. Rada ponagla nasz rząd, by jak najszybciej zapewnił dostęp Polkom do tzw. legalnej aborcji. Tego rodzaju ingerencja międzynarodowej organizacji rządowej w porządek prawny suwerennego kraju, jakim jest Polska, jest niedopuszczalna.

Jesteśmy dziś jedynym krajem Europy, który poszerza zakres ochrony dzieci nienarodzonych.

To burzy, „europejski konsensus” w sprawie tzw. praw reprodukcyjnych, jak we współczesnej, brukselskiej nowomowie określa się aborcję na żądanie. Prawa kobiet definiowane poprzez przysługujący im wybór, czy człowiek, który miałby narodzić się w wyniku ciąży ma prawo do życia czy nie, nie są ani prawami sprawiedliwymi, ani opartymi o zasadę równości. Takie podejście do nienarodzonych dzieci nie różni się wiele od znanych z historii ideologii, które odmawiały niektórym ludziom podstawowych praw z powodu płci, rasy, czy statusu społecznego. Prędzej, czy później prowadzi to do usprawiedliwienia istnienia tych, którzy mogą więcej niż pozostali, swoistej grupy nadludzi, która ma prawo decydować o losie innych, o ich życiu i śmierci.

źródło: CitizenGO

https://citizengo.org/pl