Strona główna » Ekspert ONZ ds. promocji LGBT wzywa państwa członkowskie do karania duchownych

Ekspert ONZ ds. promocji LGBT wzywa państwa członkowskie do karania duchownych

Specjalny ekspert ONZ ds. promocji tzw. „praw mniejszości seksualnych”, wezwał rządy państw członkowskich do „podjęcia zdecydowanych działań” przeciwko duchownym i przywódcom religijnym, którzy naruszają „prawa osób LGBT”. Precyzuje, że chodzi o stosowanie tzw. „mowy nienawiści” wobec homoseksualistów i zwolenników tej ideologii.

Podczas debaty w Radzie Praw Człowieka ONZ w Genewie, przedstawiciele państw członkowskich zajmowali się tzw. „prawami seksualnymi” homoseksualistów. Wielkim promotorem tęczowej agendy okazała się Brazylia. Jej przedstawiciele w Genewie z roku na rok proponowali wprowadzenie do dokumentów oenzetowskich określeń „orientacja seksualna i tożsamość płciową”, tworząc jednocześnie nowe kategorie, ze względu na które niedopuszczalna jest dyskryminacja.

W 2016 r. Brazylijczykom udało się doprowadzić do przyjęcia rezolucji, wzywającej do raportowania na temat wszelkiej „przemocy” wobec homoseksualistów. Wezwano do powołania „niezależnego eksperta”, który będzie podróżował po całym świecie, zbierając informacje i raportując na temat wszelkich przejawów niedyskryminacji względem tzw. mniejszości seksualnych.

W ostatnich latach obawy przeciwników utworzenia nowego stanowiska i powołania na nie kostarykańskiego prawnika, Victora Madrigala-Borloza jako „niezależnego eksperta”, okazały się słuszne. Madrigala-Borloza wykroczył bowiem daleko poza swoje kompetencje. W związku z obecną pandemią skarżył się, że izolacja może stanowić większe wyzwanie dla tych, którzy zajmują się m.in. prostytucją i innymi usługami.

Raport jego biura z 2019 r. na temat „tożsamości płciowej” wskazywał, że „istnienie normy płciowej, z której wywodzą się pewne tożsamości, opiera się na szeregu uprzedzeń, które należy zakwestionować, aby cała ludzkość mogła się cieszyć prawami człowieka”. Jednym z nieporozumień, zdaniem autorów raportu, jest to, że przyjmuje się, iż „naturę ludzką należy klasyfikować w odniesieniu do męskiego i żeńskiego układu binarnego na podstawie płci przypisanej przy urodzeniu”. Madrigal uważa, że ​​„samookreślona płeć jest kamieniem węgielnym tożsamości osoby”…

cały artykuł na: www.pch24.pl/ekspert-onz-ds–promocji-lgbt-wzywa…do-karania-duchownych

źródło: Polonia Christiana