Strona główna » Krzyż w Borusowej – fotoreportaż Bogdana Dąbrowskiego

Krzyż w Borusowej – fotoreportaż Bogdana Dąbrowskiego

Obiekt wzniesiony został w 1761 r. z fundacji Zofii Magdaleny Sambor. Barokowo-ludowa, kamienna, figura Chrystusa Ukrzyżowanego ma postać wysokiego, kwadratowego postumentu zakończonego stylizowanym kapitelem korynckim, na którym umocowany jest płaskorzeźbiony krzyż z podwójnym wizerunkiem Chrystusa. Z jednej strony znajduje się Chrystus Ukrzyżowany i Matka Bolesna. Z drugiej – Chrystus Ukrzyżowany i symboliczna czaszka Adama. Postument dekorowany jest po bokach płaskorzeźbami: św. Tekli i św. Sebastiana, a od frontu widnieje ryty wizerunek Św. Marii Magdaleny i napis fundacyjny z datą (pisownia oryginalna):

nachwałe panu bogu wystawiła zofia magdalena samburka Dnia 29 wrzesna Ano. 1761

oraz

Wystawyła samburka synamy dwiema ymnie Jozef

Dnia 29 wrzesn Anno 1761

W 1997 r. obiekt został odnowiony własnoręcznie przez mieszkańców Borusowej, o czym informuje inskrypcja umieszczona na frontowej, dolnej części kolumny:

OND. II.6.VI.1997

Parafianie Borusowej

Ok. 15 lat później, rzeźby oraz postument zostały poddane kompleksowej konserwacji, która zakończyła się w 2016 r.

 

Druga strona krzyża – Chrystus Ukrzyżowany i symboliczna czaszka Adama (fot. Bogdan Dąbrowski)

Ryty wizerunek Św. Marii Magdaleny i napis fundacyjny fot. Bogdan Dąbrowski)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płaskorzeźba św. Sebastiana – po lewej stronie postumentu (fot. Bogdan Dąbrowski)

Płaskorzeźba św. Tekli – po prawej stronie postumentu (fot. Bogdan Dąbrowski)