Strona główna » Nagroda KUSTOSZ PAMIĘCI NARODOWEJ

Nagroda KUSTOSZ PAMIĘCI NARODOWEJ

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej została ustanowiona w lipcu 2002 roku przez ówczesnego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, prof. Leona Kieresa. Jest ona przyznawana za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.

Kandydatów do Nagrody mogą wysuwać instytucje, organizacje społeczne i naukowe oraz osoby fizyczne. Ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. Nagroda może być przyznana instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział na rzecz upamiętniania historii polskiego Narodu w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Nagroda ma służyć przywracaniu szacunku dla przeszłości Polski oraz chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała  lata zniewolenia.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając zgodę kandydatów na zgłoszenie. Zgłoszenia są przyjmowane do 24 marca 2021 r.

Link do formularza zgłoszeniowego na stronie IPN: https://ipn.gov.pl/pl/form/dodaj66,Wniosek-o-przyznanie-Nagrody-Kustosz-Pamieci-Narodowej.html

źródło: Ambasada RP w Londynie