Strona główna » Nowy totalitaryzm podbija Europę

Nowy totalitaryzm podbija Europę

W listopadzie Komisja Europejska wydała komunikat, w którym ogłosiła swój zamiar narzucenia wszystkim krajom Unii Europejskiej strategii na rzecz wdrożenia agendy LGBTIQ.

Ten bardzo niebezpieczny dokument chce wymusić integrację prawną na poziomie europejskim i krajowym w następujących obszarach:

  • wprowadzenie definicji przestępstwa tzw. „homofobii” na poziomie europejskim,
  • uznanie de facto związków osób tej samej płci we wszystkich krajach europejskich,
  • wprowadzenie obowiązkowej edukacji genderowej w szkołach,
  • legalizacja tzw. zmiany “płci” bez ograniczeń wiekowych – nawet dla dzieci!
  • finansowanie organizacji LGBTIQ z budżetu UE,
  • uzależnienie możliwości korzystania z Funduszu Odbudowy od udzielenia przywilejów dla osób LGBTIQ na poziomie krajowym. 

Ci, którzy nie przyjmą dyktatu nowej, tęczowej Europy, zostaną wykluczeni z finansowania unijnego, w tym z Funduszu Odbudowy przeznaczonego do walki z kryzysem spowodowanym COVID-19.

Aby narzucić dyktat ideologii LGBTIQ, urzędnicy unijni zamierzają znieść prawo weta, które każdy kraj członkowski miał dotąd zagwarantowane w ramach UE dla ochrony swoich obywateli i swojej suwerenności!

Kraje takie jak Polska i Węgry odważnie zbuntowały się przeciwko tym planom wetując Fundusz Odbudowy.


Węgry wprowadziły niedawno poprawki do swojej Konstytucji mające na celu ochronę naturalnej rodziny.

Polska rozszerzyła zakres ochrony życia dzieci nienarodzonych uznając aborcję eugeniczną za niezgodną z polską Konstytucją.


Oczywiście media europejskiego tęczowego reżimu bezpardonowo dyskredytują i publicznie bardzo agresywnie atakują i Polskę, i Węgry.

Helena Dalli, europejska komisarz ds. równości i sprawozdawczyni tekstu strategii, powiedziała, że kraje europejskie, które nie będą jej przestrzegać, zostaną ukarane:

„Jestem tutaj bardzo zdeterminowana” –  dodała także – „Mam nadzieję, że skutecznym sposobem na zdyscyplinowanie państwa członkowskiego w tym obszarze, będzie powiedzenie mu: “W porządku, jeśli nie będziesz przestrzegał tak rozumianych zasad państwa prawa, nie dostaniesz żadnych funduszy, które z racji członkostwa w UE Ci przysługują .”

Dla unijnych totalitarystów ideologia LGBTIQ jest częścią demokratycznego państwa prawa.

Musimy zdać sobie z tego sprawę. To czysty szantaż ekonomiczny w czasach kryzysu godny najbardziej nikczemnych dyktatur w historii ludzkości…

cała publikacja na: https://citizengo.org/pl/el/183776-stop-kolonizacji-ideologia-lgbtq-europy… 

źródło: CitizenGO