Strona główna » Polska szkoła sobotnia w Szkocji

Polska szkoła sobotnia w Szkocji

Dla młodych Polaków mieszkających w Szkocji język polski jest językiem ojczystym, ale jako język mniejszości etnicznej w miejscowym systemie edukacji jest językiem obcym, który na egzaminach szkolnych może być zdawany na poziomie Standard Grade i Higher Grade jako język obcy. Dlatego kadra nauczycielska Szkoły Bez Granic uruchamia odpowiednie kursy, które przygotują młodzież z Polski do zdawania egzaminu z języka polskiego jako obcego. Polska szkoła sobotnia Szkoła Bez Granic ma dwie placówki – w Edynburgu i Livingston, działa od 9 lat i już przygotowuje się do przyszłorocznego jubileuszu 10-lecia działalności. W obu placówkach uczy się ponad 200 dzieci.

 

Honorowym patronem polskiej szkoły jest znany w Szkocji i w całej Wielkiej Brytanii, słynny Niedźwiedź Wojtek, syryjski niedźwiedź brunatny zakupiony w kwietniu 1942 r. przez polskich żołnierzy 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2 Korpusie Polskim dowodzonym przez gen. Władysława Andersa, którzy maszerując z Pahlevi w Iranie do Palestyny wykupili go od przygodnie spotkanego perskiego chłopca i adoptowali jako maskotkę. Niedźwiedź bardzo zaprzyjaźnił się z żołnierzami i także przez nich był uwielbiany. Towarzyszył im w chwilach wypoczynku, ale także podczas wykonywania żołnierskich zadań, na przykład uwielbiał jeździć wojskowymi ciężarówkami, a nawet brał udział w bitwie o Monte Cassino, pomagał przenosić ciężkie skrzynki z amunicją. W jednostce wpisano go do stanu osobowego, przydzielając żołnierskie porcje żywieniowe i żartobliwie, symbolicznie, nadano mu stopień kaprala.

Wojenne losy słynnego niedźwiedzia Wojtka są tak w Wielkiej Brytanii znane, że gdy brytyjski następca tronu, książę Karol, zwiedzał muzeum w Londynie i zatrzymał się przy rzeźbie Wojtka, zaczęto mu opowiadać jego historię. Książę grzecznie przerwał, mówiąc że zarówno on jak i jego obydwaj synowie znają dobrze tę historię z programów radiowych i opowiadań.

– Nasza szkoła sobotnia jest miejscem, w którym dzieci i młodzież pochodzące z Polski mogą nauczyć się mówić, pisać, czytać, a także myśleć w języku polskim – mówi Michał Czyżykowski, dyrektor placówki.

– Służą temu zajęcia z języka polskiego oraz historii i geografii Polski, dostosowane do wieku i poziomu znajomości języka naszych uczniów. Chcemy, aby poznawanie swoich korzeni było dla dzieci ciekawą przygodą oraz rozwijało ich osobowość jako młodych Polaków i Europejczyków otwartych na współczesny świat. Nauczyciele prowadzący zajęcia w Szkole Bez Granic nie ograniczają się jedynie do przedmiotów składających się na podstawę programową.

– Naszym celem jest stworzenie polskiej młodzieży warunków do szerzej rozumianego rozwoju – podkreśla Joanna Ulatowska, dyrektor szkoły.

– Dla młodych Polaków odnalezienie się w nowej rzeczywistości jest trudne z powodu innego języka oraz odmiennego sposobu postrzegania świata. Dlatego w naszej szkole proponujemy również prowadzone w języku polskim zajęcia uzupełniające wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Wierzymy, że zajęcia te pomogą młodym Polakom dobrze funkcjonować w szkockiej szkole, a w przyszłości – zdać egzaminy końcowe na najwyższym poziomie. 

Szkoła Bez Granic w zamyśle jej kierownictwa i całej kadry nauczycielskiej i wychowawczej to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także miejsce spotkań, dzielenia się pasjami i doświadczeniami wszystkich Polaków mieszkających w Szkocji. Nauczyciele i wychowawcy, wspólnie z uczniami i coraz liczniejszymi kolejnymi pokoleniami absolwentów, ich rodziców i dalszych przyjaciół, starają się współtworzyć otwartą na współczesny świat społeczność, którą łączą zainteresowania i marzenia.

(red)