Strona główna » Przerażająca, antyrodzinna agenda ONZ

Przerażająca, antyrodzinna agenda ONZ

Po raz kolejny proaborcyjni i antyrodzinni aktywiści pracujący w Organizacji Narodów Zjednoczonych dążą do realizacji programu szkodliwego dla rodzin i dzieci nienarodzonych na całym świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) z siedzibą w Nowym Jorku zwołałą w tym celu, w dniach od 15 do 26 marca, 65. doroczną Komisję ds. Statusu Kobiet (CSW).

Pomimo że Komisja była powołana jako instytucja mająca na celu promowanie interesów kobiet na całym świecie, jest ona obecnie zdominowana przez radykalne, antyrodzinne i proaborcyjne feministki, których jedynym programem jest wykorzenienie ochrony życia dzieci nienarodzonych i wszelkich wartości rodzinnych.

Na podstawie wczesnej wersji projektu dokumentu, z którym mógł zapoznać się nasz zespół CitizenGO, 65 posiedzenie Komisji CSW skupi się na forsowaniu aborcji, promowaniu agendy LGTB, popieraniu radykalnego feminizmu w przestrzeni politycznej, oraz narzucaniu tzw. “kompleksowej edukacji seksualnej” oraz ideologii gender w programach nauczania dla dzieci już od wieku przedszkolnego.

Ten program wydaje się mieć na celu bardziej atakowanie kobiet niż ich obronę, i jako taki nie powinien zostać przyjęty.

Ostatniego dnia posiedzenia odbyło się głosowanie nad dokumentem z rekomendacjami dla poszczególnych krajów, który ONZ wykorzystuje następnie do wywierania presji na kraje członkowskie.

To jest ta sama taktyka, którą radykalni aktywiści pracujący w ONZ zastosowali w przeszłości: w 2018 roku, kiedy argentyński senat zagłosował przeciwko wprowadzeniu prawa dopuszczającego aborcję. Tak zwani „niezależni eksperci” ONZ potępili wtedy decyzję organu władzy suwerennego państwa jakim jest Argentyna, argumentując, że głosując przeciwko aborcji kraj nie wypełnił swojego zobowiązania do promowania tzw. praw seksualnych i reprodukcyjnych kobiet.

źródło: CitizenGO