Strona główna » Trans-genderowy sport. Biologiczni mężczyźni grający w damskiej reprezentacji…

Trans-genderowy sport. Biologiczni mężczyźni grający w damskiej reprezentacji…

Niedawno przez Polskę przetoczyła się szeroka dyskusja wywołana chuligańskimi wybrykami lewicowego bojówkarza Michała Sz. Jego zachowania próbowano usprawiedliwiać zaburzeniami tożsamości płciowej, chociaż nigdy nie podjął on próby zmiany płci metrykalnej. W tym samym czasie w Radzie Praw Człowieka opracowywano projekt rezolucji dotyczącej „równości genderowej” w sporcie, która miała uczynić płeć kategorią niemal całkowicie umowną.

Wśród zawartych w nim postulatów znalazły się apele do państw członkowskich, by poprzez zmiany prawne pozwoliły osobom z zaburzeniami tożsamości płciowej na wybór kategorii sportowej zgodnie z subiektywnym odczuciami co do swojej płci. Autorzy projektu wezwali jednocześnie do odrzucenia jakichkolwiek wymagań medycznych w tym zakresie.

Przyjęcie takich rozwiązań w praktyce oznaczałoby dopuszczenie do udziału w kobiecych zawodach sportowych wszystkich mężczyzn, którzy sobie tego zażyczą. To całkowicie uniemożliwiłoby uczciwą sportową rywalizację, w konsekwencji prowadząc do zaniku większości dyscyplin sportu kobiecego. Za tymi postulatami idzie w wielu krajach oczekiwanie dostępu mężczyzn do kobiecych szatni, toalet czy sal szpitalnych. To kolejny dowód, że ideologia gender nie ma wiele wspólnego z działaniami na rzecz praw kobiet – a w rzeczywistości wręcz w nie uderza.

Instytut ORDO IURIS przekazał krytyczne uwagi na ten temat Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Wkrótce Polska przełamała jednolite stanowisko Unii Europejskiej i jasno wyartykułowała sprzeciw wobec ideologicznych postulatów.

Jeszcze niedawno nikt poważny nie podnosiłby postulatu, aby płeć stała się kwestią subiektywnego uznania. Dziś propozycja podważenia biologicznego pojęcia płci i wprowadzenia nowego „prawa do samookreślenia płciowego” jest szeroko dyskutowana na forum organizacji międzynarodowych.

Hannah Mouncey (po prawej) – zawodniczka wykluczona z żeńskich rozgrywek futbolu australijskiego, obecnie gra w damskiej reprezentacji australijskiej drużyny piłki ręcznej. Do 2016 r. grała w męskiej reprezentacji Australii jako Callum Mouncey.

Polityczni aktywiści LGBT wykorzystują szantaż moralny, grożąc samobójstwami osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i uniemożliwiając racjonalną dyskusję. Szantaż połączony jest z jasnym komunikatem: brak entuzjazmu dla dowolnych zmian płci czyni nas współwinnymi cierpienia.

Tymczasem o problemie medycznym, jakim jest zjawisko transseksualizmu, trzeba rozmawiać jak o każdym innym zaburzeniu – poważnie, spokojnie, rzeczowo i z troską o ludzi nim dotkniętych. Zorganizowany przez Instytut Ordo Iuris panel poświęcony temu zagadnieniu dowiódł, że taki rzetelny i pogłębiony namysł jest jeszcze w Polsce możliwy. Interdyscyplinarna dyskusja dr. hab. Andrzeja Zybertowicza, dr n. med. Łukasza Cichockiego, adw. Rafała Dorosińskiego i dr. Filipa Furmana przełamała milczenie nauki w tym obszarze.

źródło: Ordo Iuris